print
Cursuri de instruire privind trecerea la noua versiune a standardului SM EN ISO/IEC 17025:2017
24.07.2018
737

Începând cu luna aprilie, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a organizat 6 cursuri de instruire pentru reprezentanții OEC, în care au fost prezentate aspectele comparative dinte standardele SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 și SM EN ISO/IEC 17025:2017.

Programul cursului s-a axat nemijlocit pe modificările majore identificate în standardul de referință pentru Laboratoarele de Încercări și Etalonări, astfel participanților la cursurile de instruire respective li s-a oferit posibilitatea de a identifica clauzele care au fost cel mai mult modificate, sau cele introduse pentru prima dată.

Ultimul curs de instruire din sesiunea organizată de MOLDAC s-a desfășurat în perioada 17-18 iulie 2018. În total, la cursurile de instruire privind cerințele noii versiuni a standardului ISO/IEC 17025:2017 au participat 114 de persoane, reprezentanți ai Organismelor de Evaluare a Conformității Acreditate.

În ultimul trimestru al anului 2018, urmează să fie organizate și alte cursuri de instruire privind participările de trecere la noua versiune a standardului de referință pentru Laboratoarele de încercări și etalonări.

Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2019 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.