print
Participarea MOLDAC în cadrul sesiunii de deschidere a consultărilor publice privind revizuirea PNAAA
02.02.2018
769

La 30 ianuarie 2018, în incinta Ministerului Afacerilor Externe și Intergrării Europene, a avut loc sesiunea de deschidere a consultărilor publice privind revizuirea Planului Naţional de Acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2018-2019 (PNAAA), în cadrul căreia au participat și reprezentanții MOLDAC.

Obiectivul exercițiului de revizuire a PNAAA a fost de a armoniza acțiunile naționale privind implementarea angajamentelor Republicii Moldova cu prioritățile Agendei de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2018-2019. La ședința respectivă au participat reprezentanți ai instituțiilor precum Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Biroul Relații Interetnice, Ministerul Finanțelor și altele.

Ședința respectivă a fost deschisă de Secretarul de Stat, dna Daniela Morari, care a accentuat importanţa asigurării reflectării opiniei tuturor părţilor interesate, precum şi a încurajat societatea civilă să se implice activ în susţinerea eforturilor autorităţilor naţionale în avansarea obiectivului de integrare europeană a Republicii Moldova.

În cadrul ședinței, colectivul MOLDAC a primit felicitări din partea Ministerului Afacerilor Externe pentru atingerea unuia dintre obiectivele majore a PNAAA de obținere a statutului de semnatar al Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare EA BLA.

Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2019 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.