print
Ședința Consiliului de Acreditare
19.12.2017
1328

La data de 14 decembrie 2017 a avut loc ședința Consiliului de Acreditare - organ consultativ în cadrul Centrului Național de Acreditare  (MOLDAC).

În urma modificării Legii 235/2011 la ședința ordinară a Consiliului de Acreditare au participat reprezentanți a celor patru părți interesate, stabilite conform legii, în noua   componență – 11 membri. Lista nominală a componenței Consiliului de Acreditare a fost aprobată de către directorul MOLDAC, în conformitate cu noile prevederi.

În cadrul ședinței au fost abordate următoarele subiecte:

1.      Informarea membrilor Consiliului de Acreditare (CA) referitor la activitatea internă MOLDAC, precum și cu rezultatele evaluării paritare a ONA de către echipa   Cooperării Europene pentru Acreditare (EA), care a avut loc în perioada 15 februarie – 25 februarie 2017, în urma căreia la data de 05.10.2017 MOLDAC a devenit   semnatar a Acordului regional EA-BLA. În baza Acordului regional  MOLDAC a obținut la data de 11.10.2017 recunoaștere internațională ILAC-MRA.

2.      Alegerea Președintelui și Vice președintelui Consiliului de Acreditare MOLDAC.

3.      Examinarea proiectelor de documente și înaintarea propunerilor referitoare la:

     3.1. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Acreditare, cod Reg - 05, ediția 2;

     3.2. Regulamentul Comisiei de Apel, cod Reg-04, ediția 2;

     3.3. Politici MOLDAC, cod PM, ediția 7;

     3.4. Criterii Generale pentru Acreditare, cod CA, ediția 10;

     3.5. Reguli pentru Acreditare, cod RA, ediția 9

4.      Rezultatele acțiunilor ședințelor anterioare ale Consiliului de Acreditare.

Directorul MOLDAC, dna Eugenia SPOIALĂ, a informat membrii Consiliului cu rezultatele evaluării paritare a MOLDAC de către echipa Cooperării Europene pentru Acreditare (EA), care a avut loc în perioada 15-25 Februarie 2017, și ca rezultat obținerea statutului de semnatar al Acordului regional EA-BLA la data de 05.10.2017. Totodată, în baza acestui Acord Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) a fost recunoscut internațional de către ILAC, prin semnarea la data de 11.10.2017 ILAC-MRA.

Concomitent membrii Consiliului de Acreditare au fost informați referitor la activitatea ONA pe parcursul anului 2017, inclusiv:

- extinderea competenței MOLDAC pentru domenii noi, ca de exemplu domeniul criminalistic, domeniul biologie moleculară, domeniul aparate electromedicale, domeniul certificarea cântarelor și a contoarelor.

- participarea personalului MOLDAC la activitățile EA/ ILAC/ IAF, care contribuie considerabil la îmbunătățirea performanței personalului implicat în procesul de acreditare,

- rezultatele auditurilor interne efectuate în cadrul MOLDAC, precum și a auditului financiar, etc. 

Cu privire la examinarea proiectelor documentelor conform p.2 al ordini de zi, Consiliul de Acreditare a acceptat modificările propuse de către MOLDAC și a propus aprobarea și implementarea acestora. 

La finele ședinței respective, s-a discutat subiectul cu privire la realizarea deciziilor adoptate la ședințele anterioare ale Consiliului de Acreditare. 

Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2020 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.