print
Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC
24.11.2017
1458

În perioada 22-24 noiembrie, în cadrul Centrului de Instruire al MOLDAC, a fost organizat un curs de instruire cu genericul "Formarea auditorilor interni în conformitate cu SM SR EN ISO 19011:2013 ”Ghid pentru auditarea sistemelor de management", pentru auditarea Sistemului de Management implementat conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări". Cerinţele documentelor EA, ILAC aplicabile".

La activitățile cursului respectiv au participat 20 de reprezentanți ai Organismelor de Evaluare a Conformității, care au dat dovadă de profesionalism și interes pentru aspectele evidențiate în timpul cursului, fiind ghidați de formatori din cadrul MOLDAC, d.d. Silvia STANVEA, Larisa BOBOC și Rodica GONCEAR, Evaluatori șefi în cadrul MOLDAC, și specialiști principali în Direcția Acreditare Laboratoare.

Activitatea Centrului de Instruire va reîncepe în luna decembrie, cu programul după cum urmează:

  1. 06-08 decembrie 2017 - curs de instruire cu genericul "Formarea auditorilor interni în conformitate cu SM SR EN ISO 19011:2013 ”Ghid pentru auditarea sistemelor de management", pentru auditarea Sistemului de Management implementat conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 ”Evaluarea conformității. cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții"
  2. 12-14 decembrie 2017 - curs de instruire cu genericul "Formarea auditorilor  interni  în conformitate cu SM SR EN ISO 19011:2013 ”Ghid pentru  auditarea  sistemelor  de  management",  pentru  auditarea  Sistemului  de Management  implementat  conform  SM  SR  EN  ISO/CEI  17065:2013  „Evaluarea  conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii". Documentul EA-1/22 A:2016 "Procedura și Criteriile EA pentru Evaluarea Schemelor de Evaluare a Conformității de către Organismele de Acreditare membre EA". Cerințele standardului SM SR EN SIO/CEI 17067:2014 "Evaluarea conformității. Principii fundamentale ale certificării produselor și linii directoare pentru schemele de certificare a produselor".
Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2020 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.