print
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) - semnatar al Acordului de Recunoaștere Reciprocă ILAC (ILAC MRA)
18.10.2017
1416

Organismul Național de Acreditare MOLDAC, la data de 11.10.2017, a devenit  semnatar al Acordului de Recunoaștere Reciprocă ILAC pentru următoarele scheme de acreditare:

Încercări - conform standardului ISO/CEI  17025,

Etalonări  - conform standardului ISO/CEI 17025,

Analize medicale - conform standardului ISO 15189,

Inspecții - conform standardului ISO/CEI 17020.

 

Acordul de Recunoaștere Reciprocă (MRA) sprijină comerțul internațional prin promovarea încrederii internaționale și acceptarea rapoartelor de încercări și inspecție acreditate. Barierele tehnice în calea comerțului, cum ar fi retestarea produselor de fiecare dată când intră într-o nouă economie, sunt reduse. În acest fel, obiectivul comerțului liber de "acreditat o dată, acceptat pretutindeni" devine o realitate mai apropiată.

MRA acționează ca o "ștampilă de aprobare" recunoscută la nivel internațional pentru a demonstra conformitatea cu standardele și cerințele convenite. În consecință, riscul este minimizat, deoarece deciziile se vor baza pe rezultate fiabile ale testelor. Dublarea este, de asemenea, redusă la minimum, deoarece datele de încercări și de etalonări incluse în cererile de aprobare a produselor pot fi evaluate fără retestare. Acreditarea și autoritățile de reglementare din cadrul ILAC MRA își îndeplinesc propriile responsabilități legislative prin furnizarea unui sistem recunoscut la nivel global pentru acceptarea rapoartelor de încercări acreditate.

În rezultatul semnării de către MOLDAC al Acordului de Recunoaștere Reciprocă ILAC (ILAC MRA), vor fi recunoscute documentele emise de laboratoare și de organisme de inspecții acreditate de către MOLDAC și anume: rapoarte de încercări/ inspecție, certificate de etalonări,  buletine de analize medicale, ceea ce ar însemna eliminarea barierelor tehnice în cale comerțului și creșterii exportului produselor/ serviciilor autohtone.

http://ilac.org/ilac-mra-and-signatories/

Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2020 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.