print
Centrul Național de Acreditare MOLDAC a devenit semnatar al Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA BLA)
06.10.2017
1322

 

 

La data de 5 octombrie 2017, în cadrul celei de-a 38-a ședință a Consiliului Acordului Multilateral al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA MAC) a fost luată decizia de recunoaștere a Organismului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) prin care acesta devine semnatar al Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA BLA), pentru următoarele scheme de acreditare:


  • Încercări - conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006
  • Etalonări - conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006
  • Analize medicale - conform standardului SM SR EN ISO 15189:2014
  • Inspecții - conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
  • Verificări metrologice - conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
  • Certificare produse - conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17065:2013
  • Certificare Sisteme de Management - conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

 

MOLDAC a fost evaluat și a demonstrat competența sa pentru toate schemele de acreditare solicitate pentru recunoașterea EA BLA, inclusiv implementarea și menținerea în continuare a sistemului de management în conformitate cu cerințele standardului de referință ISO/CEI 17011, a documentelor europene și internaționale aferente.

În rezultatul acestui fapt, vor fi recunoscute și documentele emise de OEC acreditate de către MOLDAC și anume: rapoarte de încercări/ inspecție, buletine de analize medicale, certificate de conformitate, etc., ceea ce ar însemna eliminarea barierelor tehnice în cale comerțului și creșterii exportului produselor/ serviciilor autohtone.

Pentru a demonstra conformitatea continuă cu criteriile stabilite in standardul armonizat de referinţă pentru organismele de acreditare și a menținerii statutului de semnatar EA-BLA, MOLDAC va fi evaluat în februarie - 2019, la nivel de omologi, de către Cooperarea Europeană de Acreditare, în calitatea sa de infrastructură europeană a acreditării, recunoscută ca atare de Comisie în temeiul art. 14 al Regulamentului nr.765/2008, după consultarea statelor membre.

Informația originală privind deciziile luate în cadrul ședinței pot fi găsite aici.

 

Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2019 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.