print
Beneficiile acreditării
27.01.2015

Acreditarea constituie un mijloc excelent de furnizare a încrederii, care permite autorităților, economiei țării și societății în general de a se  baza pe competențele laboratoarelor de încercări, etalonări, analize medicale, verificări metrologice, organisme de certificare și organisme de inspecții (organisme de evaluarea conformității) care execută activități de evaluarea conformității, acreditate și supravegheate de Centrul Național de Acreditare MOLDAC.

Acreditarea atestă competența organismelor de evaluarea conformității, care la rîndul lor atestă conformitatea produselor, proceselor, serviciilor plasate pe piață.

Beneficiile acreditării:

  • Menținerea competențelor tehnice a OEC
  • Oferirea încrederii consumatorilor
  • Obținerea recunoașterii din partea autorităților de reglementare
  • Informarea publicului privind recunoașterea care reprezintă acreditarea
  • Asigurarea unui înalt nivel de protecție a intereselor publice, precum sănătatea și siguranța în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă
  • Posibilitatea de a face referiri la acreditare
  • Posibilitatea de a participa la concursuri și proiecte
  • Protecția consumatorului, protecția mediului și securitatea
  • Facilitarea comerțului transfrontalier prin lichidarea barierelor tehnice în calea comerțului

 

Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2019 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.