print
În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și a părților interesate
15.02.2019
3585

MOLDAC este la etapa de pregătire pentru extinderea la noua schemă de Acreditare ISO/IEC 17024 -  Acreditarea organismelor care efectuează certificarea persoanelor, care se va finaliza în aprilie 2019.

Stimați clienți, MOLDAC vă informează ca în conformitate cu cerințele versiunii noi a standardului de referință SM EN ISO/IEC 17011:2017 și a Regulilor de Acreditare cod RA, ciclul de acreditare pentru toate Organismele de Evaluare a Conformității, inclusiv Laboratoare de Verificări Metrologice - este de 4 ani. În acest context, vă cuminicăm, că pentru toate Laboratoare de Veficări Metrologice care vor fi acreditate după data de 20.10.2018 - ciclul de acreditare va constitui 4 ani.

Stimați clienți, Vă informăm că pentru asigurarea securității datelor, MOLDAC este în curs de implementare a noilor cerințe în Sistemul Informațional Automatizat Acreditare (SIA Acreditare), care activează în baza de Regulamentul privind utilizarea Sistemul Informațional Automatizat Acreditare. Astfel  MOLDAC  va informa ulterior privind finalizarea implementării noilor schimbări în SIA Acreditare , ceea ce va permite procesarea dosarelor depuse de OEC (cererea,documentele aferente,înregistrările, documentele sistemului de management etc.) în format electronic, pentru detalii (clarificări/întrebări) apelați la numărul de telefon 022 222-305 ( Dl. Alexandr Ziaev).

 

Vă informăm, că în urma alinierii documentelor SM MOLDAC la noua versiune a standardului ISO/IEC 17011:2017, au fost modificate politici / regulamente / criterii generale  pentru acreditare / proceduri / instrucțiuni, etc. și formulare / anexe aferente acestora.

 Documentele modificate au fost plasate spe pagina web  după cum urmează:

precum si toate  formularele aferente procesului de acreditare ( a se vedea formularele din mapele OEC plasate pe pagina principala).

     

Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2019 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.