print
În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și a părților interesate
15.02.2019
5529

MOLDAC este la etapa de pregătire pentru extinderea la noua schemă de Acreditare ISO/IEC 17024 -  Acreditarea organismelor care efectuează certificarea persoanelor, care se va finaliza în aprilie 2019.

Stimați clienți, MOLDAC vă informează ca în conformitate cu cerințele versiunii noi a standardului de referință SM EN ISO/IEC 17011:2017 și a Regulilor de Acreditare cod RA, ciclul de acreditare pentru toate Organismele de Evaluare a Conformității, inclusiv Laboratoare de Verificări Metrologice - este de 4 ani. În acest context, vă comunicăm, că pentru toate Laboratoare de Veficări Metrologice care vor fi acreditate după data de 20.10.2018 - ciclul de acreditare va constitui 4 ani.

Stimați clienți, Vă informăm că pentru asigurarea securității datelor, MOLDAC este în curs de implementare a noilor cerințe în Sistemul Informațional Automatizat Acreditare (SIA Acreditare), care activează în baza de Regulamentul privind utilizarea Sistemul Informațional Automatizat Acreditare. Astfel  MOLDAC  va informa ulterior privind finalizarea implementării noilor schimbări în SIA Acreditare , ceea ce va permite procesarea dosarelor depuse de OEC (cererea,documentele aferente,înregistrările, documentele sistemului de management etc.) în format electronic, pentru detalii (clarificări/întrebări) apelați la numărul de telefon 022 222-305 ( Dl. Alexandr Ziaev).

 

Vă informăm, că în rezultatul modificării documentelor EA/ILAC/IAF și acțiunilor întreprinse de MOLDAC privind înlăturarea îngrijorărilor depistate în rezultatul reevaluării EA au fost modificate documentele sistemului de management:

 Aceste documente sunt plasate pe pagina web  după cum urmează:

Totodata vă informăm, ca în urma modificării politicii  P-02 ” Politica privind utilizarea testelor de competența și a  altor comparații inter-laboratoare în procesul de  acreditare conform ILAC P9” au fost  modificate/actualizate următoarele formulare:

Stimați clienți vă informăm că a fost aprobat și plasat pe site, noua ediție a documentului:

Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2019 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.