Prima   |  Recrutare   |  Certificare produse DOP/IGP

ANUNȚ

  imprimare

Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC) angajează personal pentru a fi implicat în procesul de acreditare a:

OCpr DOP/IGP conform ISO/CEI 17065 produse cu Denumire de Origine Protejată și Indicație Geografică Protejată pentru următoarele domenii:

Produse agricole și produse ale industriei alimentare:

  • Vinuri din struguri proaspeţi, inclusiv vinurile îmbogăţite cu alcool; musturi de struguri, altele decît cele de la poziţia tarifară 2009
  • Distilate de vin sau de tescovină de struguri şi băuturi alcoolice obţinute pe baza lor

 La selectarea candidaților se vor lua în considerație următoarele criterii:

  • Studii superioare tehnice într-una din disciplinele legate de categoriile/ subcategoriile enumerate mai sus.

În cazul în care evaluatorul nu are o diplomă în domeniul necesar, este cerută o experienţă profesională complementară de 5 ani din care: 

 

  • 2 ani experiență profesională în domeniul produselor agricole (ex. cultivarea și prelucrarea strugurilor) și alimentare (ex.  producerea vinurilor), sau în comerțul produselor DOP/IGP
  • 2 ani experiență în misiunile de evaluare şi/sau supraveghere în categoriile pentru care evaluatorii sunt numiţi
  • Cunoașterea legislației naționale menționate în Cerințe specifice pentru acreditarea Organismelor de Certificare a produselor vitivinicole cu Denumire de Origine Protejată și cu Indicație de Origine Protejată, cod CS-OCpr-02, precum și a legislației europene în domeniul indicat în Anexa la CV

 

 Note:

  1. Experiența profesională se consideră și activitatea în următoarele domenii:  Știință, Autoritate de reglementare, Organisme de certificare produse DOP/IGP.
  2. Pentru completarea Anexei la CV, vă rugăm să utilizați Domeniul de competență pentru OCpr, punctul 3.           

 Rugăm candidații să transmită CV-urile și Anexele la CV completate la adresa daniela.zadic@moldac.gov.md 

 
 
Arrow Prev

 

 

MOLDAC este semnatar 
EA-BLA pentru încercări, etalonări, analize medicale, inspecții, certificare produse, certificare sisteme de management.

                    

MOLDAC este semnatar
ILAC-MRA
 pentru încercări, etalonări, analize medicale, inspecții.

                    

MOLDAC este semnatar 
IAF-MLA
 pentru certificare produse, certificare sisteme de management 

Arrow Next
Adresa:
Vasile Alecsandri 1. Oficiul 205, MD 2009, Chisinau, Moldova
Email: acreditare@moldac.gov.md
+373 22 210 316
+373 22 210 316
Creat de BRAND.MD     Total vizitatori: 769211 | ieri: 423 | azi: 101 | Online: 16
Servicii
Selectează culoarea