Prima   |  Comunicate de presă | Activităţi în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Activităţi în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

  imprimare
31.10.2016   904 

În perioada 26 - 28 octombrie 2016 în cadrul Centrului de Instruire al MOLDAC s-a desfăşurat un seminar, cu durata de 3 zile, avînd drept obiectiv formarea auditorilor interni pentru auditarea sistemelor de management, implementate în organismele de certificare.

La activitatea respectivă au participat aproape 20 de persoane din organismele de certificare, implicate sau care urmează a fi implicate în auditarea sistemelor de management ale organismelor respective de evaluare a conformităţii.

Ghidaţi de formatori - evaluatori şefi experimentaţi ai MOLDAC (dna Larisa Novac - vicedirector şi dna Emilia Gnatiuc - Şef Direcţie Acreditare Organisme de Certificare şi Inspecţie), participanţii au studiat profund cerinţele standardelor ISO/CEI 17065:2013  „Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii" şi SM SR EN ISO 19011:2013 "Ghid pentru auditarea sistemelor de management", care reprezintă documentele de bază pentru activitatea auditorilor interni în domeniul respectiv, care au fost suplimentate cu unele cerinţe ale standardelor ISO/CEI 17025:2006 şi ISO/CEI 17020:2013.

Pe lîngă familiarizarea cu cerinţele standardelor în cauză, audienţii au fost de asemenea antrenaţi  în activităţi practice, individuale şi în grup,  în vederea formării/dezvoltării abilităţilor lor în elaborarea programelor anuale de audituri interne, în organizarea şi efectuarea auditului intern al sistemelor de management. 

 

 

 
Arrow Prev

 

 

MOLDAC este semnatar 
EA-BLA pentru încercări, etalonări, analize medicale, inspecții, certificare produse, certificare sisteme de management.

                    

MOLDAC este semnatar
ILAC-MRA
 pentru încercări, etalonări, analize medicale, inspecții.

                    

MOLDAC este semnatar 
IAF-MLA
 pentru certificare produse, certificare sisteme de management 

Arrow Next
Adresa:
Vasile Alecsandri 1. Oficiul 205, MD 2009, Chisinau, Moldova
Email: acreditare@moldac.gov.md
+373 22 210 316
+373 22 210 316
Creat de BRAND.MD     Total vizitatori: 752330 | ieri: 826 | azi: 492 | Online: 0
Servicii
Selectează culoarea