Prima   |  Actualități

Actualități

09

10.2019

În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și a părților interesate
7048   
Au fost modificate și plasate pe pagina web următoarele documente:    - Politicile MOLDAC ediția 5, cu aplicare din 07.03.2017.    - Regulamentul CT ediția 3, cu aplicare din 07.02.2017. 

17

10.2016

Post vacant: Specialist IT
1353   
MOLDAC invită persoane interesate în obținerea postului  de specialist IT în cadrul instituției publice. Cerinţe faţă de candidat: - studii superioare de licenţă în domeniul IT; - experienţă în administrarea bazelor de date - minim 1 an; - posedarea programelor Power Point, Adobe Photoshop,

03

05.2016

Raport de Activitate (TWINNING Light)
624   
Raport de Activitate (TWINNING Light)

19

04.2016

În atenția Organismelor de Evaluarea Conformității:
1975   
Au fost modificate și plasate pe pagina web în mapele cu formulare pentru LÎ, LE, LM, LVM și OI următoarele:    - Lista documentelor depuse de OEC, cod PR-04-F-9 ediţia 4 din 18.04.2016.    -

13

01.2016

Date bancare MOLDAC
6341   
Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC comunică datele sale bancare modificate, în aplicare începînd cu 01.01.2016:  I.P. Centrul Naţional de Acreditaredin Republica Moldova (MOLDAC)Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162Tel/fax: 022 – 210 - 316Cod fiscal: 1003600086372Cont IBAN: MD36MO2224ASV67245277100Codul

07

05.2015

În atenția Organismelor de Evaluarea Conformității
2277   
În atenția Organismelor de Evaluarea Conformității:  Au fost modificate și plasate pe pagina web în mapele cu formulare pentru fiecare tip de OEC următoarele:               -       Solicitare pentru acreditare, cod PR-04-F-1, ediția 4 din 08.05.2015. 

05

03.2015

Perioada de tranziție la ISO 9001:2015
3225   
Adunarea Generală IAF de la Seul, Coreia din 23 octombrie 2013 a adoptat Rezoluția 2013-15 privind perioada de tranziție de 3 ani de la data publicării noii versiuni ISO 9001:2015.

05

03.2015

Pentru Organismele de Certificare Sisteme de Management Siguranța Alimentelor
2354   
La 15 decembrie 2016 se termină perioada de tranziție de la ISO/TS 22003:2007 la noua versiune ISO/TS 22003:2013. În conformitate cu Documentul Informativ privind tranziția la noua versiune a standardului ISO/TS 22003:2013 plasat pe pagina web www.acreditare.md toate Organismele de

05

03.2015

Pentru Organismele de Certificare Sisteme de Management
2476   
Adunarea Generală EA de la Haga, Olanda din 19-20 noiembrie 2014 a aprobat perioada de tranziție de 2 ani de la data publicării noii versiuni a standardului ISO/CEI 17021-1:2015 în baza Rezoluției IAF 2014-12. MOLDAC va elabora un Document Informativ

05

03.2015

Pentru Organismele de Certificare Sisteme de Management al Calității
2548   
La 2 mai 2015 se termină perioada de tranziție la specificația tehnică ISO/CEI TS 17021-3:2013 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 3 Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de
1 2 »»
Arrow Prev

 

 

MOLDAC este semnatar 
EA-BLA pentru încercări, etalonări, analize medicale, inspecții, certificare produse, certificare sisteme de management.

                    

MOLDAC este semnatar
ILAC-MRA
 pentru încercări, etalonări, analize medicale, inspecții.

                    

MOLDAC este semnatar 
IAF-MLA
 pentru certificare produse, certificare sisteme de management 

Arrow Next
Adresa:
Vasile Alecsandri 1. Oficiul 205, MD 2009, Chisinau, Moldova
Email: acreditare@moldac.gov.md
+373 22 210 316
+373 22 210 316
Creat de BRAND.MD     Total vizitatori: 770657 | ieri: 358 | azi: 120 | Online: 10
Servicii
Selectează culoarea